Slutet gott, allting gott
– 7 tips för smidigare revision och redovisning

Livet i en bostadsrättsförening är bra på många sätt. Det är lugnare, det är friare och det är tryggare. För i varje BRF finns det en styrelse som fattar beslut för föreningens bästa. Men i varje styrelse måste det även finnas en vald revisor som ser till att föreningens ekonomi i slutändan hamnar på rätt kurs snarare än konkurs.

Här har vi valt att samla några saker som kan vara bra att ha i åtanke när det kommer till revision och redovisning i en BRF:

1. Kompetens och erfarenhet är viktigt – inte minst i valet av internrevisor. När det handlar om att kontrollera föreningens ekonomi och se till att alla eventuella fel rättas till finns det inte mycket utrymme för misstag – siffrorna ska stämma. Det är alltså upp till den sista hållplatsen, revisorn, att ha den kompetens och erfarenhet som behövs för att se till att allt stämmer och föreningen inte blir lidande.

2. När det handlar om längd kan man i regel säga att ett revisorsuppdrag gäller under ett räkenskapsår, men olika stadgar kan såklart säga olika saker. En sak är däremot viktig att komma ihåg: gränsen går vid fyra räkenskapsår – oavsett vad stadgarna säger. Så har du siktet inställt på en tillsvidareanställd revisor är det tyvärr dags att tänka om.

3. Se det hela objektivt. Blir man vald till revisor gäller det att förhålla sig rätt till sitt uppdrag. Det kan nämligen finnas risk att man anses som jävig. Antingen genom att vara anställd av, underordnad, i beroendeställning eller närstående till någon i styrelsen. Eller om en styrelseledamot – sittande eller som nyligen gått ur styrelsen – sköter revisionen och då mer eller mindre ser över sitt eget arbete. Eller att revisorn står i skuld till föreningen. I alla de här fallen finns det risk att objektiviteten blir lidande och att uppdraget inte utförs så opartiskt som det borde.

4. Räkna med kommunikation och samarbete. Något som för många kan kännas som en självklarhet, men kommunikation och samarbete är A och O. Att styrelsen kan lita på sin revisor – både i kommunikation och kompetens – är avgörande för hur bra samarbetet blir i längden. Att kommunicera tydligt, effektivt och konstruktivt är nyckeln till en lycklig föreningsstyrelse.

5. Ta inte lagen i egna händer – men se till att ha koll på den. Revisorn i en BRF behöver nämligen ha koll på relevanta lagar, regler och etiska riktlinjer som styr revisionen av bostadsrättsföreningar, som till exempel tystnads- och upplysningsplikt.

6. Håll ett öga på stadgarna. Olika stadgar säger nämligen olika saker, och det är stadgarna som dikterar exakt vad som gäller för varje förening. Det kan till exempel handla om hur många revisorer en förening kräver eller hur länge uppdraget pågår. Vissa stadgar kan även kräva att revisorn måste vara medlem i föreningen, vilket kan sätta käppar i hjulet. Ta därför en titt i stadgarna så fort som möjligt och gör de ändringar som behövs för att undvika onödigt strul i framtiden.

7. Men vårt allra viktigaste tips är att inte ta sig vatten över huvudet. I slutändan måste föreningens ekonomi alltid stämma och det kan lätt kännas överväldigande – var då inte rädd för att fråga om hjälp. Att ta in en externrevisor hade till exempel gjort majoriteten av den här artikeln överflödig – och din förening lite tryggare.

Med BRF-guiden får du enkelt tillgång till certifierade leverantörer som underlättar arbetet i din förening. För att få hjälp med revision och redovisning eller bara ta en titt på hela utbudet, klicka här.

Hitta din BRF-leverantör

Bygg & Hantverk

Ekonomi & Juridik

Flytt & Transport

Hus & Fastighet

Mark & Trägård

Larm & Säkerhet

El & Energi

Övriga tjänster