– Riva bärande väggar
– Ändra ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
– Omfattande förändringar av lägenhetens planritning