Genom BRF-Guiden får er förening och styrelse ett bättre underlag inför de beslut som ni behöver ta. Det kan gälla tillbyggnation, nya inpasseringsrutiner till fastigheten eller hur ni bäst energioptimerar fastigheten. Vi tror att med noga utvalda och välrenommerade leverantörer så kan er förening känna en större trygghet i era beslut.