Densify

Vill er BRF öka intäkterna och samtidigt förbättra fastigheten? Vi på Densify utreder möjligheterna att omvandla era outnyttjade ytor till fina bostäder. Detta kommer i sin tur leda till en rad positiva effekter för er brf: stärkt ekonomi, ökat värde på fastigheten och minskade energikostnader med ett välisolerat tak. Med vår expertis hjälper vi er med hela processen på ett effektivt sätt - från utredning till färdigställande.

Våra tjänster

• Vi hjälper er BRF med att utreda fastighetens möjligheter att utvecklas, såsom utredning kring gällande detaljplan, byggtekniska förutsättningar, hur er förenings ekonomi påverkas och hur mycket energivärdena kan förbättras. Därefter kan vi fortsätta samarbetet och utföra byggnationen av nya bostäder.

Certifikat & Kvalifikationer

Ingenjörer med expertkompetens inom byggnation

Över 20 års erfarenhet av vindsinredning

Om oss

Densify är ett nytänkande fastghetsutvecklingsbolag i Göteborg som sedan 2018 har ambitionen att skapa ett hållbart samhälle där fler kan bo och leva. Vi är experter på att utveckla befintliga fastigheter.

Det här säger våra kunder om oss

BRF Södra vägen 81

”Vi hade en ständig och kontinuerlig dialog, styrelsen hade jämt någon att ringa som var ansvarig. Vi är väldigt nöjda med slutresultatet och har kunnat utnyttja våra ytor på ett vettigt sätt!”

- Ulf Careland

BRF i centrala Göteborg

“Vi har haft en god och öppen kommunikation med företrädare från Densify. De har tagit fram all den information som föreningen efterfrågat och föreliggande utredning har utförts på ett professionellt och objektivt sätt. Vi är nöjda med utredningen!”

- Ordförande


BRF Glömskan 15

”Samarbetet med Densify fungerade väldigt bra! Medlemmarna på översta våningen ville bygga etage, med det var för krånglig att driva igenom själva. Densify hjälpte oss med hela processen på ett smidigt sätt, samt lade även om taket för föreningen. Densify var en trygg och lyhörd partner längs hela vägen, kan varmt rekommenderas!”

- Felix Karlsson

Kontakta oss för offert

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt

Bygg & Hantverk

Ekonomi & Juridik

Flytt & Transport

Hus & Fastighet

Mark & Trädgård

Larm & Säkerhet

El & Energi

Övriga tjänster