Energi & Design

På Energi & Design vill vi göra det så enkelt som möj- ligt för våra kunder att ta rätt beslut. Vi är inte rädda för att vara ärliga och efter att ni förklarat vad ni vill uppnå eller vilket problem ni har så föreslår vi den bästa lösningen för er. Vi kommer med egna förslag och arbetar proaktivt för att ni ska ha det största förtroendet för oss som le- verantör. Vårt fokus ligger inom ”Energilogistik” vilket omfattar områden som laddinfrastruktur, solceller, batterilager och debiteringstjänster.

Certifikat & Kvalifikationer

• Registrerad hos Elsäkerhetsverket

• Medlem i Installatörs- företagen

• Kollektivavtal

• Zaptec Certifierad installatör

• Charge-Node Partner

Om oss

Energi & Design i Sverige AB är bolaget som levererar högsta kvalitet tillsammans med våra samarbetspartners. Vi har över 20 års erfarenhet från elinstallations- branschen och vi ser alltid möjligheter och utmaningar där andra kanske ser hinder.

Våra tjänster

• Laddboxinstallation

• Solcellsinstallation

• Serviceavtal EL

• Batterilager

• IMD ”Gemensam EL”

• Mätning EL/VA

• Debitering EL/VA

Det här säger våra kunder om oss

HSB BRF Jungfrun i Borås

”Våren 2020 installerade Energi & Design våra 4 första laddplatser. Vi valde att under våren 2022 utöka anläggningen med ytterligare 8 platser. Mattias har designat och installerat en mycket driftsäker och skalbar anläggning..”

–Daniel Odegren.

BRF Compagniet

”Vi har frekvent anlitat Mattias Fahl- berg på Energi & Design både för drift och service på våra laddboxar och för elektrikerjobb i allmänhet. Arbetet utförs i rätt tid och till överenskom- men kostnad..”

– Sverker Hansson

Brf Bellevue Park

”Energi och Design är inte bara en leverantör utan en trygg punkt som delger värdefull information om vår fastighet och hur den hänger ihop. Vi är positivt överraskade att tidsplaner håller och hur rent det varit i fastig- heten när EOD varit där. Jag rekom- menderar er starkt att kontakta Energi & Design för hjälp med IMD, Solceller och Elbilsladdning.”

– Christer Oxien

Kontakta oss

Mattias Fahlberg

VD/Elinstallatör/Projektledare