SK Styrelsebalans

Tillsammans med er vill vi på Säkra kvinnor engagera, avdramatisera och vässa styrelsearbetet i er BRFs styrelse. Med vår styrelseutbildning vill vi höja kompetensen inom styrelsearbete, men också uppmuntra till nya arbetsformer. Utbildningen kan med fördel tjäna som inspiration för såväl erfarna som nya styrelseledamöter. Vår bok Samspelet i styrelserummet, är en guide till hur styrelsearbetet kan utvecklas och effektiviseras. Här finns kraftfulla frågor och verktyg, inspiration och många konkreta tips för att skapa värde.

SK styrelsebalans

Certifikat & Kvalifikationer

• Karina Lindgren är utbildad jur.kand. vid Göteborgs Universitet

• Bengt Pettersson har varit auktoriserad revisor i 25 år.

• Charlotte Axelsson är certifierad JGL- och UGL-handledare.

Om oss

Vi vill bidra till ett samhälle där kvinnor ges lika rättigheter och möjlighet att själva skapa sina liv. Forskningen visar att jämställda styrelser ger bredare perspektiv och bättre förmåga att analysera omvärlden och därmed ta kloka beslut. Kort sagt: lika villkor innebär ett mer jämställt samhälle med ökat välstånd.

Våra tjänster

• Styrelseutbildning

• Styrelserekrytering

• Styrelsenätverk

• Konsulttjänster

• JGL-utbildning för styrelseledamöter

Det här säger våra kunder om oss

Deltagare diplomutbildning

”Utbildningen hos SK erbjöd mig allt jag önskade. Utbildarna bjuder frikostigt på sin erfarenhet inom respektive skrå och jag känner mig efteråt långt mer säker på vad man kan, borde och ska göra i styrelserummet.”

– Mikael Freidlitz, VD Raion

BRF Friggagatan

”Utbildningen omfattar fler fokusområden där alla är både viktiga och relevanta för ökad trygghet och förståelse. Jag har med hjälp av detta tagit nya steg i mitt styrelsearbete.” Kajsa von Oldenskiöld,

– VD Olden Bygg & Miljö AB

Deltagare diplomutbildning

”Utbildningen har överträffat mina förväntningar vad gäller innehåll, metoder och verktyg. Min insikt och kunskap om styrelseuppdraget har fördjupats på ett mycket värdefullt sätt.”

– Anita Lundberg, Thomas Betong AB

Kontakta oss

Malin Friis-Liby

Professionell styrelseledamot