Hus och fastighetsföretag till din BRF

En bostadsrättsförening bör engagera ett fastighetsserviceföretag för att professionellt sköta allt från underhåll till säkerhetstjänster. De kan erbjuda skötsel av grönområden, städning av gemensamma utrymmen, snöröjning och övervakning av tekniska system. Vid val av leverantör är det viktigt att kontrollera deras kundreferenser och certifieringar, vilket är en indikation på deras tillförlitlighet och kvalitet på arbete. En ansedd leverantör försäkrar trygg och kontinuerlig drift av fastigheten.

Bygg & Hantverk

Ekonomi & Juridik

Flytt & Transport

Hus & Fastighet

Mark & Trädgård

Larm & Säkerhet

El & Energi

Övriga tjänster