Hur ofta ska en bostadsrättsförening utföra en OVK?

I en tid där inomhusmiljön får allt större uppmärksamhet, ställs högre krav på bostadsrättsföreningar (BRF) att säkerställa en hälsosam boendemiljö för sina medlemmar. En central del i detta arbete är den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK), en åtgärd som inte bara är en lagstadgad plikt utan också en viktig investering i fastighetens och dess invånares välmående.

Vad är OVK?

OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en systematisk undersökning av en fastighets ventilationssystem. Kontrollen syftar till att verifiera att ventilationen fungerar som den ska, för att säkerställa god luftkvalitet och en hälsosam inomhusmiljö. Enligt svensk lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar – i detta fall bostadsrättsföreningen – att se till att OVK genomförs regelbundet av behörig person.

Hur ofta ska en BRF genomföra OVK?

Frekvensen för OVK varierar beroende på byggnadens ålder, typ av ventilationssystem, och tidigare kontrollresultat. Generellt sett krävs ny kontroll:
• För nyare byggnader (efter år 2000) ungefär vart sjätte år.
• För äldre byggnader kan det krävas oftare, ibland så ofta som vart tredje år. Det är viktigt för BRF:er att hålla sig uppdaterade med gällande regler och rekommendationer, då dessa kan ändras och påverka hur ofta en OVK ska genomföra.

Fördelar med regelbunden OVK för BRF:er

Genom att regelbundet utföra OVK kan en BRF inte bara uppfylla lagkrav utan också uppnå flera fördelar:
• Förbättrad hälsa och komfort för boende genom att säkerställa god luftkvalitet.
• Ekonomiska besparingar i längden genom att upptäcka och åtgärda brister i ventilationssystemet tidigt.
• Värdebevarande av fastigheten genom att förebygga fukt- och mögelproblem.

Att regelbundet genomföra OVK är avgörande för varje BRF som vill säkerställa en hälsosam och säker boendemiljö för sina medlemmar. Genom att följa lagens krav och rekommendationer kan BRF:er inte bara undvika påföljder utan också bidra till en mer hållbar och trivsam boendemiljö.

Hitta din BRF-leverantör

Bygg & Hantverk

Ekonomi & Juridik

Flytt & Transport

Hus & Fastighet

Mark & Trägård

Larm & Säkerhet

El & Energi

Övriga tjänster