solpaneler

Solceller till BRF:en? Här kommer fyra viktiga tips!

Funderar ni på att installera solceller i er bostadsrättsförening? Här har vi samlat våra bästa tips för att ni enklare ska kunna fatta rätt solcellsbeslut.

Gör en oberoende förstudie 

När man ska fatta ett beslut om att installera solceller är det viktigt att säkerställa att beslutet fattas utifrån ett verkligt scenario. Ett första steg i beslutsprocessen är därför att genomföra en oberoende förstudie som inte är knuten till någon tillverkare av solceller eller företag som installerar solceller.

Fastigheter har olika förutsättningar

Förutsättningarna för en lönsam solcellsanläggning kan variera, och varje byggnad har sina förutsättningar. Det kan ha stor betydelse i vilket väderstreck taket ligger och vilken storlek taket har. Men också om det kan uppstå skuggor från skorstenar eller andra byggnader i närheten. Man bör därför göra en utredning av hur många solceller som skulle få plats på taket, samt en uppskattning på hur mycket energi anläggningen skulle kunna producera.

I vilket skick bör taket vara?

Takets skikt spelar en avgörande roll, och eftersom solcellerna sannolikt kommer sitta där i många år är det viktigt att taket är i gott skick. Är taket i behov av renovering eller annat underhåll? Då bör är det bra att ha gjort allt detta innan det blir dags för solcellerna.

En annan viktig faktor för en lönsam solcellsinvestering är att se över föreningens faktiska elbehov, samt den tekniska potentialen. Man kan även behöva se över upplägget för hur elen mäts och debiteras i fastigheten, vilket även kan påverka hur solcellsanläggningen ska dimensioneras. Vi rekommenderar en oberoende förstudie som ett beslutsunderlag för vidare investeringsbeslut.

Krävs det något bygglov för att installera solceller? 

Det är viktigt att komma ihåg att det kan krävas bygglov för att montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade. Orsaken är att installationen räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller täckningsmaterial. På Boverkets hemsida kan ni läsa mer om bygglovsplikt, områdesbestämmelser och vad som gäller för er fastighet.

Behöver din BRF hjälp? 

Då rekommenderar vi Ecokraft. De är en av dagens ledande aktörer i solcellsbranschens, och har levererat solceller till bostadsrättsföreningar i Sverige sedan 2008. Ecokraft är en långsiktig partner för den som väljer livet med egen el, och som helhetsleverantör hjälper och guidar de styrelser i alla delar av processen. Läs mer om Ecokraft och kontakta oss om ni har några frågor om hur Ecokraft kan hjälpa er BRF.

Hitta din BRF-leverantör

Bygg & Hantverk

Ekonomi & Juridik

Flytt & Transport

Hus & Fastighet

Mark & Trägård

Larm & Säkerhet

El & Energi

Övriga tjänster