Vad är en bostadsrättsförening?

När man ställer frågan på det sättet kan den nästan tyckas vara lite dum. Samtidigt kanske den är så pass uppenbar att man ibland kan känna sig osäker på vad det faktiskt innebär. BRF-Guidens hela tanke är just att förenkla, och då är det en självklarhet att börja i just denna ände.

Det första man bör veta är att en Bostadsrätt är en ekonomisk förening, och på så vis är en bostadsrätt också en juridisk person. BRF:en har i sin tur fått denna status genom att tre juridiska personer med minst tre stycken lägenheter, har gått samman för att skapa en bostadsrättsförening.

Då bostadsrättsföreningen räknas som en juridisk person innebär det att föreningens medlemmar inte är personligen ansvariga för föreningens eventuella skulder och andra förpliktelser (bortom att betala hyran). Bostadsrättens styrelse är inte personligen bundna till sina beslut, utan de ingår ett avtal för föreningens räkning. Föreningen svarar sedan i sin tur med dess tillgångar.

Vad ansvarar du för och vad ansvarar din BRF för?

Du som boende ansvarar för din bostads golv, väggar och tak. Därtill även bostadens vitvaror. Gällande golv, väggar och tak är det viktigt att komma ihåg att du köper lägenheten i befintligt skick. Är det t.ex. vattenskador i golven som har uppstått över flera år innan du köpte lägenheten, så faller det tyvärr det ändå under ditt ansvar.

Bostadsrättsföreningen ansvarar i sin tur för trapphus, yttertak och fasader. Enkelt sagt allt som ligger utanför just din bostad. Styrelsen i en bostadsrättsförening är ansvariga för att föreningens offentliga utrymmen sköts om. Här hamnar dock beslutet på om det är gemensamt ansvar för BRF:ens medlemmar att sköta detta, med städdagar t.ex. eller om det är tjänster som föreningen istället köper in.

Hitta din BRF-leverantör

Bygg & Hantverk

Ekonomi & Juridik

Flytt & Transport

Hus & Fastighet

Mark & Trägård

Larm & Säkerhet

El & Energi

Övriga tjänster